Kakiagedon
Rau củ chiên dòn đặt lên cơm rưới nước sốt/Rice topped with crispy fried vegetable
50,000